Kompleksowa oferta tłumaczeń dla Głogowa i Dolnego Śląska.

Tłumacz Przysięgły języka angielskiego Andrzej Krężel

Zlecenia na tłumaczenia pisemne są przyjmowane:

 • Osobiście w godz. 10.00 - 18.00 w dni robocze, a w sobotę, od 10.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dostarczenia dokumentów (można zostawić nagranie – oddzwonimy).
 • E-mailem: akkrezel@poczta.onet.pl
 • Przy dużych zleceniach drogą mailową wymagana jest wpłata zaliczki lub płatność z góry przelewem na konto: BZ WBK I/O Głogów 52 1090 2079 0000 0001 0018 9354

Zlecenia na tłumaczenia ustne przyjmowane są telefonicznie.


Oferta – rodzaje tłumaczeń:
Tłumaczenia ustne

 • podczas czynności notarialnej z udziałem cudzoziemca
 • podczas spotkań i rozmów handlowych
 • w sądzie podczas przesłuchań świadków lub biegłych
 • podczas ślubów cywilnych w urzędzie stanu cywilnego i/lub kościelnych

Tłumaczenia pisemne zwykłe

 • życiorysy
 • listy motywacyjne
 • streszczenia
 • umowy
 • inne

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne

 • teksty prawnicze, notarialne (umowy, pełnomocnictwa)
 • teksty ekonomiczne (sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe)
 • ogólne (oferty handlowe, informacje o działalności firmy)
 • dokumentacja medyczna (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego)

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tzw. przysięgłe

 • dokumenty sądowe (postanowienia, wyroki)
 • akty notarialne (umowy spółek, umowy kupna)
 • akty urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa)
 • zaświadczenia o zniżkach ubezpieczeniowych
 • zaświadczenia o zatrudnieniu
 • świadectwa i dyplomy szkolne
 • zaświadczenia lekarskie
 • dokumenty samochodowe
 • faktury