Biuro tłumaczeń "Translator" w Głogowie oferuje promocje i niskie ceny tłumaczeń.

Tłumacz Przysięgły języka angielskiego Andrzej Krężel

Cennik Tłumaczeń


Tłumaczenie uwierzytelnione ustawowo liczy 1125 znaków na stronie*.

 • z j. angielskiego za jedną stronę 30,00 zł
 • na j. angielski za jedną stronę 35,00 zł
 • Nie dotyczy tłumaczeń medycznych i technicznych, które podlegają odrębnej wycenie. Stawki z cennika mogą zostać powiększone od 25% do 100% w zależności od stopnia tzw. utrudnienia tekstu.
 • Koszt weryfikacji i uwierzytelnienia dostarczonego tekstu, który został już przetłumaczony wynosi 50% stawki za stronę.

Tłumaczenie zwykłe pisemne, cena za 1 stronę obliczeniową.
Jedna strona obliczeniowa = 1800 znaków; (następującego tekstu)

"Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą."

 • z j. angielskiego za jedną stronę 35,00 zł
 • na j. angielski za jedną stronę 40,00 zł
 • Nie dotyczy tłumaczeń medycznych i technicznych, które podlegają odrębnej wycenie. Stawki z cennika mogą zostać powiększone od 25% do 100% w zależności od stopnia tzw. utrudnienia tekstu.

Tłumaczenia ustne.

 • Za jedną godzinę 125,00 zł. Godzinę rozpoczętą uważa się za zakończoną.
 • Ślub cywilny do dwóch godzin 240,00 zł.
 • Ślub kościelny do dwóch godzin 300,00 zł.
 • Tłumaczenia ustne poza miastem – siedzibą biura, dodatkowo 1 godzina, tj. 125 zł. doliczona zostaje za dojazd Tłumacza.
 • Podane kwoty są kwotami brutto. Wystawiam rachunki.
 • Przy większych zleceniach oraz dla stałych klientów stosujemy rabaty cenowe.
 • Możliwość negocjacji ceny przy większej liczbie stron.

Promocyjne ceny tłumaczeń standardowych dokumentów
(z j. polskiego na j. angielski).

Rodzaj dokumentuStronyCena netto (PLN)
Akt urodzenia skrócony130,00
Akt urodzenia zupełny255,00
Akt małżeństwa255,00
Dyplom uczelni wyższej (bez suplementu)150,00
Zaświadczenie o niekaralności2-355,00 - 75,00
Zaświadczenie inne135,00
Świadectwo pracy2-355,00 - 75,00
Świadectwo dojrzałości2-375,00 - 110,00
Ubezpieczenie komunikacyjne1-230,00 - 50,00
Zwolnienie lekarskie1-230,00 - 50,00
Dowód rejestracyjny pojazdu z UK120,00
Dowód rejestracyjny z USA75,00
UK akt urodzenia70,00
Dowód Rejestracyjny Ontario, Kanada60,00
Zaświadczenie dotyczące okresów, jakie należy uwzględnić przy przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych75,00

Biuro pobiera zaliczki za zlecenia złożone e-mailem.

Po uzgodnieniu ceny i terminu wykonania tłumaczenia zleceniodawca dokonuje wpłaty 50% ceny tłumaczenia na konto.

Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Procentowy wzrost ceny jest uzależniony od terminu i ilości stron zlecenia, podlega każdorazowo indywidualnemu uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.


Tryb ekspresowy:

 • przekłady odebrane w ciągu 24 godzin, w wyjątkowych sytuacjach w dniu zlecenia,
 • przekraczające 10 stron na dwa dni (48 godz.) tłumaczenia.

Tryb ekspresowy oznacza zwiększenie ceny o 50%.

Przy dużych zleceniach termin realizacji ustala się według przelicznika 4-12 stron dziennie, zależnie od specjalizacji, czytelności oryginału, trybu tłumaczenia (zwykły, ekspres).


Jak szybko wykonam Państwa tłumaczenie?


Wycena – gratis

Formatowanie tekstu – gratis

Druk na papierze i nagranie na dowolny nośnik – gratis

Przesyłka tłumaczenia przysięgłego listem poleconym – gratis*
* przy minimum 5 stronach tłumaczenia


* Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje: § 7. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.